Bez investic se kraj neobejde!

30.01.2013 17:01

Okno do kraje leden 2013.pdf (204,4 kB)

Ing. Jaroslav Drozd - statutární náměstek hejtmana

zdroj: "Okno do kraje", Magazín Zlínského kraje, leden 2013, ročník IX.