Volební program kandidátky ČSSD pro město Bystřice pod Hostýnem na volební období 2010 až 2014

Naše priority ve volebním období 2010 - 2014:

 

 • napomáhat osadním výborům a občanům našich místních částí při naplňování potřeb, které souvisejí s jejich občanským a veřejným životem
 •  
 • v součinnosti se Zlínským krajem a podporou členů ČSSD ve vedení kraje a Výboru Regionální rady NUTS II Střední Morava efektivní využití všech   možných finančních zdrojů a programové podpory na prioritní projekty města
 •  
 • v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje a potřebami města realizace výstavby centra pro seniory „Zahrada“
 •  
 • příprava podmínek pro realizaci investičního záměru propojení silnice z Valašského Meziříčí směr Hranice v lokalitě „ U cihelny “ s cílem odlehčit městu od nákladní dopravy, zejména automobilových cisteren vozících pohonné hmoty ze směru Loukov (podnik Čepro a.s.)
 •  
 • s pomocí evropských fondů realizace dopravního terminálu u nádraží ČD včetně rozšíření počtu parkovacích míst, s tím související rekonstrukce vozovky v ulici Mlýnská a instalace odbavovacího a informačního systému veřejné dopravy
 •  
 • v součinnosti se Zlínským krajem a Českými drahami a.s. zajištění efektivní drážní dopravní dostupnost města nasazením moderních vlakových souprav na trati Valašské Meziříčí – Kojetín a návaznosti spojů v uzlových stanicích na rychlíky
 •  
 • realizace opravy vozovky v ulici Palackého včetně rekonstrukce mostu při vjezdu z ulice Mlýnská na ulici Holešovskou
 •  
 • prosazovat vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulice Čs. Brigády ve směru na Chvalčov a Hostýn
 •  
 • prosazovat vybudování vlakové zastávky v místní části Bílavsko
 •  
 • prosazovat lepší využití mostu u Policie ČR a jeho propojení s ulicí Mlýnskou, umožnění provozu pro osobní auta
 •  
 • iniciovat zpracování projektu vedoucího k rekonstrukci železničního nadjezdu mezi ulicemi Havlíčkova a Vsetínská s cílem rozšířit jej a umožnit občanům bezpečný podchod a napojení chodníku směrem na Chvalčov
 •  
 • za pomocí zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury prosazovat zpracování systému cyklostezek ve městě a jejich postupné budování
 •  
 • podpořit rozšíření infrastruktury, připravovat stavební místa a podporovat výstavbu rodinných domů a tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny
 •  
 • podporovat postupnou modernizaci veřejného koupaliště v Zahájeném
 •  
 • podpora budování bezbariérových přístupů do veřejných prostor pro imobilní a zdravotně postižené občany a seniory. Iniciovat zpřístupňování i ostatních kulturních a obchodních prostor.Optimálním využíváním finančních prostředků a racionálním přístupem při sestavování rozpočtu v nastávajícím volebním období zajistíme vyrovnaný rozpočet města a současně z prostředků města budeme:
 

 • podporovat oblastní charitu, pobočku Bystřice pod Hostýnem, poskytující pečovatelskou a ošetřovatelskou službu našim starším občanům
 • vyčleňovat z rozpočtu města finance na investice, modernizaci a údržbu školských zařízení zřizovaných městem
 • z rozpočtu města vyčleňovat finance na průběžnou rekonstrukci chodníků ve městě a jeho místních částech
 • podporovat sportovní akce pro všechny skupiny obyvatel ve městě a místních částech
 • podporovat kulturní zařízení a akce pro všechny věkové skupiny obyvatel ve městě a místních částech
 • usilovat a podporovat zkvalitňování dohledu nad dodržováním veřejného pořádku a bezpečností občanů využíváním moderních technických prostředků, s cílem dosáhnout lepší efektivity práce Městské policieVelmi si vážíme našich příznivců a děkujeme za jejich velkou a dlouhodobou podporu politice České strany sociálně demokratické.

Cíle a program kandidátky za ČSSD podporuje náměstek hejtmana Zlínského kraje ing. Jaroslav Drozd, který je také předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro financování a předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu.
Je garantem tvořivého a odborného přístupu, seriózního jednání a spolupráce s občany při aktivním rozvoji našeho města. Jeho znalosti v oblasti samosprávy kraje jsou dobrou zárukou pro naplňování našich programových cílů.