Informace o naší místní organizaci ČSSD Bystřice pod Hostýnem

Založením Sociálně demokratické strany českoslovanské 7. dubna 1878 v Praze byly vytvořeny historické podmínky pro vznik dělnických organizací v českých zemích.


Dělníci pracující ve Vídni založili o 10 let později i první sociálně demokratický kroužek na Bystřicku. První písemná zmínka o organizovanější činnosti v Bystřici pod Hostýnem pak pochází z roku 1892, kdy sociální demokracie začala působit i v největším podniku Thonet. V roce 1907 bylo ustaveno Družstvo dělnického domu, které pro svou činnost zakoupilo v Dolní ulici budovu č. 100 a členové sociální demokracie byli aktivními členy tohoto družstva i jeho aktivit.


Po vzniku Československa v roce 1918 ve volbách do obecního zastupitelstva v Bystřici pod Hostýnem 15. června 1919 dosáhla sociálně demokratická strana jednoznačného vítězství a až do roku 1948 byla vždy výrazně zastoupena v obecním zastupitelstvu města.


K obnovení Československé sociální demokracie v Bystřici pod Hostýnem došlo opět 26. února 1990. Spoluzakladatelem a předsedajícím přípravného výboru bývalých členů sociální demokracie před rokem 1948 a všech nově vstoupivších členů ČSSD byl ing. Jaroslav Drozd. Dne 20. září 1990 byl předsedou místní organizace zvolen Lubomír Krutil, který byl v komunálních volbách v témže roce zvolen i členem Zastupitelstva Města Bystřice pod Hostýnem.


Předsedové místní organizace ČSSD od roku 1990:

Lubomír Krutil
Zdeněk Zahradník
Ing. Jiří Sedláček
Antonín Pařízek


Vedle stabilního zastoupení sociální demokracie v Zastupitelstvu i Radě Města Bystřice pod Hostýnem má Místní organizace ČSSD od roku 2000 i zastoupení v Zastupitelstvu Zlínského kraje a od dubna 2003, kdy byl ing. Jaroslav Drozd zvolen náměstkem hejtmana, má MO ČSSD v jeho osobě i trvalé zastoupení ve vrcholných orgánech Zlínského kraje. Po komunálních volbách v roce 2010 byl předseda Místní organizace České strany sociálně demokratické Bystřice p. H. Antonín Pařízek zvolen místostarostou Města Bystřice pod Hostýnem.


Složení výboru místní organizace v Bystřici pod Hostýnem:


Antonín Pařízek – předseda
Ing. Patrick Cassinelli
ing. Jaroslav Drozd
Leona Gajdošová
Jiří Ott