Lidé myslí víc, než by si politici TOP 09 přáli!

25.07.2012 11:20

Dostal se mi do rukou volební leták koalice „Starostové a TOP09“, která používá své zaklínadlo, že „lid“, „občané“ nebo jinak nazvané skupiny jsou pro něco nebo proti něčemu víc než si myslíte. Je ve stejném duchu nepravd o tom, jak je Zlínský kraj špatně spravován, a slibů, jdoucích proti každodenním dopadům politiky této strany na vládní úrovni.

Jen pro ukázku se budu věnovat jedinému, protože kdo by četl dlouhé elaboráty s výčtem všeho, co vypuštěné do éteru z jejich dílny, není pravda nebo jde o bohapusté lži. „Našemu kraji 1 miliardu ročně“, tak se jmenuje článek, nad nímž se usmívá kandidát na hejtmana Petr Gazdík. Už samotná částka, uvedená s přesností na desetikoruny, je výsměchem intelektu každého občana. Výnosy obcí jsou totiž zákonem udány jako podíl na vybíraných daních. Petr Gazdík je pašák jiného zrna než Miroslav Kalousek, který se dokázal zmýlit při sestavování státního rozpočtu na rok 2008 o téměř 10%, což činí sumu přesahující 100 000 000 000,- Kč. Petr Gazdík nám tvrdí, že ví s přesností na tisíciny procenta, kolik daní se podaří vybrat v příštích letech a že výše vybraných daní bude dokonce každý rok stejná. Ale nyní už k tvrzení, že si polepšíme. Jednoduchou matematikou, kterou by snad zvládl i ministr Kalousek (nebudeme používat záporné znaménko, protože k rozdílu mezi plus a mínus se zřejmě ve svých znalostech nedopracoval -pro rok 2008 odhadoval růst tj. plus 4,8% a skutečnost byla mínus 4,7%, takže se vlastně trefil téměř přesně), se dostaneme k tomu, že nás Petr Gazdík vodí za nos tím, že nám neříká celou pravdu. S velkou slávou se snížil podíl velkých měst Praha, Ostrava, Brno a Plzně, a podle odhadu tak za rok tato přijdou přibližně o cca 1,1 miliardy Kč. Menší města a obce by měly mít celkem navíc 13 miliard Kč. Že to nějak nesedí? No nesedí! Jedna miliarda není třináct miliard (snad opět jen v počtech Miroslava Kalouska by to mohlo sedět). Kde se tedy vezme těch 12 miliard, které přijdou na účty obcí a měst a nejdou na vrub velkých měst? Tady se skrývá pravda: novela ruší národní dotační programy pro obce, které tyto peníze místo toho získají právě na základě posílení příjmů z rozpočtového určení daní. Tímto přesunem by měly získat 10,5 miliardy korun, asi 1,5 miliardy korun mají získat z částky, kterou v současné době obsahuje kapitola Všeobecná pokladní správa jako příspěvek na školství. Ale ta pravda není celá. Koalice zvýšila a chce dále zvýšit daň z přidané hodnoty. Když se nebudeme vracet k letošnímu zvýšení a budeme se věnovat jen záměru zvýšit zase a to o jedno procento od začátku příštího roku, dojdeme k zajímavých propočtům a souvislostem. V článku v týdeníku Kroměřížska „Koalice ODS a TOP09 se Starosty zvýšením DPH likviduje regiony“ je jednoduchý propočet případného dopadu na občany. Pokud by byla zachována jejich spotřeba, vydali by za rok navíc ze svých peněženek (určitě nebude Petr Gazdík říkat „naše peněženky“) o 1 100 000 000 Kč navíc. A na kolik přijde zvýšení DPH obce a města? To se v článcích lídrů kandidátky, slibujících, jak to všechno změní a napraví, nedočteme. Zdravotnictví bude lepší (náklady díky DPH ale neustále rostou a koalice má záměr zavírat nemocnice, jen se to má „provalit“ až po volbách), silnice budou lepší (ale peněz je díky vládní koalici pro údržbu stále méně), postaráme se o naše seniory (ale částky na provoz krajských sociálních zařízení vládní koalice neustále škrtá), školství bude vzkvétat (ale vládní koalice rozpočet na školství snižuje). A tak bychom mohli pokračovat ve výčtu planých prohlášení, která jsou v naprostém protikladu s tím, jak Petr Gazdík v Parlamentu ČR hlasuje. Všechny tyto dopady na krajské hospodaření a jeho fungování „zařídil“ i jeho hlas, a ostatní kandidáti podporují tohoto kandidáta na hejtmana a tudíž i jeho politiku.

Nakonec jen ještě ke lži, že koalice ODS a ČSSD je podvod na voličích. Ani jedna z těchto stran před volbami neslibovala, že neuzavře koalici s tou druhou. Voliči nějak rozhodli a výsledkem jednání a snahy ČSSD prosadit ze svého programu maximum byla koalice  ČSSD+ODS+KDU-ČSL. Nikoliv koalice ČSSD-ODS, alespoň to by si mohl pan Gazdík přečíst. Zadlužení kraje začalo, přes velice nepříznivou situaci na straně příjmů díky špatné politice vlád Nečase a Topolánka, konečně klesat a je dobře, že se i za tohoto stavu podařilo zachovat všechny důležité funkce kraje. Jen pro připomenutí, v obdobích 2000-2004 a 2004-2008 měla ČSSD vždy 7 zastupitelů z celkového počtu 45. Jak velký asi byl rozhodovací vliv na sílu ODS+KDU-ČSL?

Na konci této perly volební agitace je ještě zmínka o tzv. Zlínské výzvě. Smyslem je, aby koalice TOP09 se Starosty, která se už stačila za dva roky znemožnit a zprotivit občanům, doporučila jiné strany, kterým by, jako v případě Věcí veřejných, měl volič tzv. skočit na lep. Volby smysl mají a lidé na to přijdou. A ten smysl není v tom, že půjdou volit toho, koho jim „nezištně“ Petr Gazdík doporučí.

 

Lidé jsou chytřejší a chtějí pravdu víc než lež, dokonce víc než si myslíte!

 

Rudolf Vykydal